متن تحقیق در کلاس، طوفان وبلاگیblog storm

پنج‌شنبه 13 خرداد 1395 ساعت 23:06

بطور کلی نوشتن تعداد زیادی مطلب در مورد یک موضوع خاص توسط بلاگرها در فضای وبلاگ را طوفان وبلاگیblog storm می‌نامند.

 طوفان وبلاگی پدیده‌ای است که،اکثرا پس از وقوع حوادث و اتفاقات مهم با آن برخورد کرده‌ایم.

 پدیده طوفان وبلاگ‌ها یا افزایش بی‌رویه تعداد وبلاگ‌ها در یک مقطع زمانی خاص وقتیدر سطح جامعه اتفاقی می‌افتد که جنبه فراگیر دارد و مردم تصور می‌کنند که  رسانه‌ها نمی‌توانند همه‌ی ابعاد آن اتفاق را بازگو کنند یا آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود با  چیزی که خودشان در مورد اتفاق فکر می‌کنند، متفاوت است. 

بطور کلی نوشتن تعداد زیادی مطلب در مورد یک موضوع خاص توسط بلاگرها در فضای وبلاگ را طوفان وبلاگیblog storm می‌نامند.

 طوفان وبلاگی پدیده‌ای است که،اکثرا پس از وقوع حوادث و اتفاقات مهم با آن برخورد کرده‌ایم.

 پدیده طوفان وبلاگ‌ها یا افزایش بی‌رویه تعداد وبلاگ‌ها در یک مقطع زمانی خاص وقتیدر سطح جامعه اتفاقی می‌افتد که جنبه فراگیر دارد و مردم تصور می‌کنند که  رسانه‌ها نمی‌توانند همه‌ی ابعاد آن اتفاق را بازگو کنند یا آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود با چیزی که خودشان در مورد اتفاق فکر می‌کنند، متفاوت است.

یکباره وبلاگ‌ها  رونق می‌گیرند.رونق‌گرفتن وبلاگ‌ها درپی ایجاد یک اتفاق فراگیر به این معنی نیست که وبلاگ‌های جدیدی ایجاد می‌شوند، بلکه نویسنده‌های وبلاگ‌هایی که قبلا به موضوعات کم مخاطب‌تری می‌پرداختند حالا همه به نوشتن در مورد یک موضوع خاص روی  می آورند.

  تعداد وبلاگ ها و محتوای آنها رابطه مستقیمی با احساس شهروند خبرنگاری در وبلاگ نویس ها دارد،‌ بنابراین به محض اینکه یک اتفاق فراگیر مانند جنبش های  کشورهای عربی یا مساله وال استریت پیش می‌آید.

می بینیم که یک باره تعداد فیلم ها و  عکس هایی که با این موضوع در وبلاگ ها قرار می‌گیرد افزایش پیدا می‌کند و این  نشان می‌دهد که وبلاگ نویس ها به عنوان شهروند خبرنگار سعی می‌کنند در جریان اتفاقات روز سهیم شوند.

میزان مراجعه به وبلاگ ها در هنگام مطرح شدن یک پدیده اجتماعی بیشتر به نویسنده و شهرت وبلاگ بستگی دارد.یعنی اگر نویسنده  وبلاگ مشهور شناخته شده باشد  تعداد مراجعه به وبلاگش هم افزایش پیدا می کند.

استفاده روابط عمومی از توفان وبلاگ بیشتر در حوزه رقابتی میباشد.همچنین در شناحت افکار سنجی نیز میتوان از آن کمک گرفت.

 

 

طوفان وبلاگی اتفاقی است که خصوصا ما ایرانی ها در تولید و نقش آفرینی آن در فضای وب و البته سرایت آن به خارج از دنیای مجازی عملکرد خوبی در مقایسه با جهان داریم. حوادثی نظیر موج هایی که در مقابله با زبان درازی همسایگان (امارات متحده عربی) در تحریف نام خلیج فارس در فضای مجازی شکل می گیرد از این قبیل اند. به طور کلی ایرانیان در این عرصه البته به صورت کوتاه مدت که از ویژگی های طوفان وبلاگی است می درخشند و به اصطلاح بمبی را در فضای مجازی می ترکانند و می روند.

 

                               

* تعریف طوفان وبلاگی

اگر وبلاگ نویسان به موضوعی بیش از حد بپردازند و آن را با شیوه ها وسبک های متفاوت رسانه ای کنند به این اتفاق طوفان وبلاگی (blog storm) می گویند. این پدیده می تواند در مورد خبری که در ذهن مخاطبین هنوز پرسش های متعددی بر جای گذارده باشد تا مطالبه گری و نقد یا به طور کلی هر نوع آگاهی دهی در بستر مجازی که البته در محیط خارج از خود نیز اثرگذار است که یکی از کارکردهای این مساله همین است.هم افزایی و هم آوردی اطلاعات بلاگرها در این عرصه مکمل و متمم هم اند.


* چرایی و ویژگی های طوفان وبلاگی

برای کشورهای پیشرفته و آن هایی که به مردم خود بهاء می دهند پدیده طوفان وبلاگی حائز اهمیت است چرا که در نوع خود می تواند پشتوانه ای باشد، آن چنان که ذخایر انسانی، طبیعی، نظامی و... برای یک کشور پشتوانه است.

این حادثه از خصوصیت های یک کشور پویا و زنده نیز می تواند باشد چرا که مردمش بی توجه به مسائل جاری خود و جهان نیستند و در مقابل آن چه در پیرامون خود می گذرد عکس العمل دارند. حتی به نقد و آسیب شناسی و یا حتی شکایت و اعتراض مسائل کشور و یا دنیای خارج از کشور می پردازند و جواب می خواهند.

طوفان وبلاگی می تواند از یک مساله ساده و یک جرقه کوچک شروع شود و به دنیای مجازی برسد، موجی و مطالبه و خبری را راه بیاندازد، اثر بگذارد و برای پخته تر شدن به دنیای واقعی و مجازی برگردد.

هر انسانی تمایل دارد تا در حوادث و موضوعات مورد توجه دخالت داشته باشد و تاثیر بگذارد، گذاشتن این تاثیر در دنیای مجازی بسیار ساده تر و ارزان تر است از این جهت تمایل به جا گذاشتن رد پاهایی از خود در دنیای مجازی و دنبال کردن آن ها در شبکه های اجتماعی پر رنگ تر است.

همه ما از یک نظم و قوانینی به اجبار پیروی می کنیم، اساس آزادی و بی قیدی در فضای مجازی نسبت به قید و بندهای دنیای اجتماعی خارج از آن و شکستن این قوانین و نظم نمادین عاملی است تا در فضای مجازی به جبران بپردازیم و نوعی به سخره کردن این چهار چوب بنشینیم.

سرعت گذشتن از زمان و مکان و مجبور نبودن به توقف در آن ها و سیر کردن به تمام موضوعاتی که در زندگی با عناوین سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و... با آن ها درگیر هستیم.

 نگاهی دیگر به آن چه از زندگی داریم با نظمی خود ساخته و اطلاعاتی خود ساخته و پرداخته که نوع نگاه و بینش متفاوت در فضای مجازی را با زندگی می رساند.

چند لایه ای است و نه تک خطی. به مدد آن می توانیم چندین نفر شویم و با چند صدایی حرف اصلی و رسای خود را داد بزنیم. بپنداریم که به مقصودمان ولو در فضای مجازی رسیده ایم و کارکرد رسانه را تحقق ببخشیم.  

برای کسب کردن اخبار مختلف در رابطه با موضوعی که به آن می پردازیم، جمع کردن نظرات انسان های متفاوت و به طور کلی جامعیت فضای مجازی و این که همه چیز در دسترس است می تواند میل ما را به نوشتن و رسانه ای کردن در این فضا زیاد کند.

تکثیر مطلب ما، مشارکت دیگران در کار ما یا اعلام نظرات خودشان، تعامل و ارتباطات مستقیم، شناخت سریع تر و گسترده تر نسبت به موضوعات و انسان ها، دیدن باز خورد مطالب خود و به اشتراک گذاشتن آن ها همه از مواردی هستند که اشتیاق و دلیل ما را برای پرداختن در فضای مجازی به وجود می آورند.

فرهنگ مجازی از فرهنگ زندگی متاثر است و بر عکس، قابل نشر است و تکثیر می شود، گستره اطلاعاتی دارد.

* مراحل طوفان وبلاگی

1) این پدیده از وبلاگ ها یا شبکه های اجتماعی شروع می شود، کافی است پیامی گذاشته شود که از اهمیت برخوردار باشد یا به طریقی بیان شود که نظرات گوناگون را به سوی خود جمع کند. هر چند هر چه موضوعات تخصصی تر باشد بحث عمیق تر می شود اما به همان میزان از فراگیری و قابل فهم بودن آن برای عموم کاسته می گردد. با توجه به این موارد معمولا وبلاگ ها و بلاگرهایی که شناخته شده تر هستند و با فضای وب آشنا تر هستند بهتر می توانند کلید آغاز طوفان وبلاگی را بزنند، اصلا جدای این موارد یک خبر مهم فراگیر جذاب خود به خود عاملی است برای ایجاد طوفان وبلاگی، فقط نیاز به یک جرقه دارد، حال این جرقه را هر کسی می تواند بزند. ولی کسانی می توانند خوب این موج را ایجاد کنند و بهره ببرند که قدری با نوشتن در فضای مجازی آشنا باشند و درباره موضوع اطلاع داشته باشند و البته در مرحله بعدی خوب مطالبه گری کنند یا منظور خود را برسانند.

2) موج ایجاد شده فراگیر می شود. کسانی که در فضای مجازی هم فعال نباشند شاید به این دامنه اضافه شوند. فرایند تکاملی خبریا پیام، آثار ونتایج را مشخص می کند، جوانب پیام سنجیده و شناخته می شوند و نهایتا برایندی از پیام که شکلی منطقی و درست، به دور از هیجانات زود گذر شکل می گیرد و به اطلاع می رسد.

3) رسانه نگاران سنتی و به عبارتی رسانه های جمعی به این موج می پیوندند و خبر یا پیام را ویرایش می کنند و از فیلترهای خود عبور می دهند، بنا بر هدف خود سر و شکلی به آن می دهند. هم می توانند با این موج همراه شوند و هم اگر این موج از قدرت کافی برخوردار نباشد طبق سلایق خویش بر آن سوار شوند. به طور کلی تعاملی بین این رسانه ها و کاربران مجازی و به نوعی وب 2 یا 3 شکل می گیرد. این رسانه ها بر آن چه در مورد 2 گفته شد تاثیر گذارند و هم تاثیر می پذیرند و اگر بخواهند می توانند کمک کننده باشند.

* آسیب شناسی  و ضررهای پدیده طوفان وبلاگی

بعضا سطحی بودن، ایجاد شایعه، غلبه احساس و هیجان بر حس تکلیف و تخصص، در بعضی موارد باعث قانون شکنی و ایجاد خلل در کشور، باعث سرگردانی می شود چرا که در مدت زمان کوتاهی کاربر و بلاگر اطلاعات اکثرا سطحی زیادی جمع می کند و همین بی زمانی و بی مکانی خود باعث تخریب تمرکز و هوشیاری است و باعث سطحی نگری می شود، بعضی اوقات کاربران و بلاگرها هنجاری را تولید و باز نشر نمی کنند بلکه این هنجارهای ساختگی و به عبارتی تجویزی است که توسط قشر قدرتمند و طبقه سرمایه دار بر مردم و کاربران فضای مجازی غلبه می یابد که در این خصوص دولت ها هم می توانند نقش داشته باشند؛ برای مهار انقلاب ها یا مطالبه های به حق، گاهی رسانه یا طوفان وبلاگی موفق به عملکرد درست و کارکرد(فانکشن) اصلی خود نمی شود و اتفاقا تبدیل به عکس منظور اولیه خود می شود و کارکردی غیر واقعی (دیس فانکشن) به خود می گیرد مانند آن چه در مورد قبلی و تزریق هنجارهای ساختگی ذکر شد، در کشورهای که زیر ساخت اینترنتی و جایگاه اجتماعی رسانه های دیجیتال دارای ضعف است طوفان وبلاگی اثر کمرنگی دارد، موانع قانونی و فشار حاکمیت می تواند این طوفان را از رمق بیاندازد.

* محاسن پدیده طوفان وبلاگی

ارزان و در دسترس همه است، تعاملی است همراه با رفت و برگشت اطلاعات و ارتباطات، باعث رشد فکری جامعه و بلاگرها می گردد، بازخورد و اصلاح پیام ها، پرداختن به حوزه های مورد علاقه و تخصص، ایجاد حلقه هایی از وبلاگ های مانند هم، عدم دروازه بانی خبر و فیلترینگ، راحت می شود حتی با اسم مستعار حرف خود را مستقیم زد تا شنیده شود، بازتاب عقاید پنهان جامعه


سایت ارمان نگار http://armannegar.blogfa.com/

 

 تعریف طوفان وبلاگی

اگر وبلاگ نویسان به موضوعی بیش از حد بپردازند و آن را با شیوه ها وسبک های متفاوت رسانه ای کنند به این اتفاق طوفان وبلاگی (blog storm) می گویند. این پدیده می تواند در مورد خبری که در ذهن مخاطبین هنوز پرسش های متعددی بر جای گذارده باشد تا مطالبه گری و نقد یا به طور کلی هر نوع آگاهی دهی در بستر مجازی که البته در محیط خارج از خود نیز اثرگذار است که یکی از کارکردهای این مساله همین است.هم افزایی و هم آوردی اطلاعات بلاگرها در این عرصه مکمل و متمم هم اند.


* چرایی و ویژگی های طوفان وبلاگی 

برای کشورهای پیشرفته و آن هایی که به مردم خود بهاء می دهند پدیده طوفان وبلاگی حائز اهمیت است چرا که در نوع خود می تواند پشتوانه ای باشد، آن چنان که ذخایر انسانی، طبیعی، نظامی و... برای یک کشور پشتوانه است. 

این حادثه از خصوصیت های یک کشور پویا و زنده نیز می تواند باشد چرا که مردمش بی توجه به مسائل جاری خود و جهان نیستند و در مقابل آن چه در پیرامون خود می گذرد عکس العمل دارند. حتی به نقد و آسیب شناسی و یا حتی شکایت و اعتراض مسائل کشور و یا دنیای خارج از کشور می پردازند و جواب می خواهند.

طوفان وبلاگی می تواند از یک مساله ساده و یک جرقه کوچک شروع شود و به دنیای مجازی برسد، موجی و مطالبه و خبری را راه بیاندازد، اثر بگذارد و برای پخته تر شدن به دنیای واقعی و مجازی برگردد.

هر انسانی تمایل دارد تا در حوادث و موضوعات مورد توجه دخالت داشته باشد و تاثیر بگذارد، گذاشتن این تاثیر در دنیای مجازی بسیار ساده تر و ارزان تر است از این جهت تمایل به جا گذاشتن رد پاهایی از خود در دنیای مجازی و دنبال کردن آن ها در شبکه های اجتماعی پر رنگ تر است.

همه ما از یک نظم و قوانینی به اجبار پیروی می کنیم، اساس آزادی و بی قیدی در فضای مجازی نسبت به قید و بندهای دنیای اجتماعی خارج از آن و شکستن این قوانین و نظم نمادین عاملی است تا در فضای مجازی به جبران بپردازیم و نوعی به سخره کردن این چهار چوب بنشینیم.

سرعت گذشتن از زمان و مکان و مجبور نبودن به توقف در آن ها و سیر کردن به تمام موضوعاتی که در زندگی با عناوین سیاسی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و... با آن ها درگیر هستیم.

 نگاهی دیگر به آن چه از زندگی داریم با نظمی خود ساخته و اطلاعاتی خود ساخته و پرداخته که نوع نگاه و بینش متفاوت در فضای مجازی را با زندگی می رساند.

چند لایه ای است و نه تک خطی. به مدد آن می توانیم چندین نفر شویم و با چند صدایی حرف اصلی و رسای خود را داد بزنیم. بپنداریم که به مقصودمان ولو در فضای مجازی رسیده ایم و کارکرد رسانه را تحقق ببخشیم.  

برای کسب کردن اخبار مختلف در رابطه با موضوعی که به آن می پردازیم، جمع کردن نظرات انسان های متفاوت و به طور کلی جامعیت فضای مجازی و این که همه چیز در دسترس است می تواند میل ما را به نوشتن و رسانه ای کردن در این فضا زیاد کند.

تکثیر مطلب ما، مشارکت دیگران در کار ما یا اعلام نظرات خودشان، تعامل و ارتباطات مستقیم، شناخت سریع تر و گسترده تر نسبت به موضوعات و انسان ها، دیدن باز خورد مطالب خود و به اشتراک گذاشتن آن ها همه از مواردی هستند که اشتیاق و دلیل ما را برای پرداختن در فضای مجازی به وجود می آورند.

فرهنگ مجازی از فرهنگ زندگی متاثر است و بر عکس، قابل نشر است و تکثیر می شود، گستره اطلاعاتی دارد.

* مراحل طوفان وبلاگی

1) این پدیده از وبلاگ ها یا شبکه های اجتماعی شروع می شود، کافی است پیامی گذاشته شود که از اهمیت برخوردار باشد یا به طریقی بیان شود که نظرات گوناگون را به سوی خود جمع کند. هر چند هر چه موضوعات تخصصی تر باشد بحث عمیق تر می شود اما به همان میزان از فراگیری و قابل فهم بودن آن برای عموم کاسته می گردد. با توجه به این موارد معمولا وبلاگ ها و بلاگرهایی که شناخته شده تر هستند و با فضای وب آشنا تر هستند بهتر می توانند کلید آغاز طوفان وبلاگی را بزنند، اصلا جدای این موارد یک خبر مهم فراگیر جذاب خود به خود عاملی است برای ایجاد طوفان وبلاگی، فقط نیاز به یک جرقه دارد، حال این جرقه را هر کسی می تواند بزند. ولی کسانی می توانند خوب این موج را ایجاد کنند و بهره ببرند که قدری با نوشتن در فضای مجازی آشنا باشند و درباره موضوع اطلاع داشته باشند و البته در مرحله بعدی خوب مطالبه گری کنند یا منظور خود را برسانند.

2) موج ایجاد شده فراگیر می شود. کسانی که در فضای مجازی هم فعال نباشند شاید به این دامنه اضافه شوند. فرایند تکاملی خبریا پیام، آثار ونتایج را مشخص می کند، جوانب پیام سنجیده و شناخته می شوند و نهایتا برایندی از پیام که شکلی منطقی و درست، به دور از هیجانات زود گذر شکل می گیرد و به اطلاع می رسد.

3) رسانه نگاران سنتی و به عبارتی رسانه های جمعی به این موج می پیوندند و خبر یا پیام را ویرایش می کنند و از فیلترهای خود عبور می دهند، بنا بر هدف خود سر و شکلی به آن می دهند. هم می توانند با این موج همراه شوند و هم اگر این موج از قدرت کافی برخوردار نباشد طبق سلایق خویش بر آن سوار شوند. به طور کلی تعاملی بین این رسانه ها و کاربران مجازی و به نوعی وب 2 یا 3 شکل می گیرد. این رسانه ها بر آن چه در مورد 2 گفته شد تاثیر گذارند و هم تاثیر می پذیرند و اگر بخواهند می توانند کمک کننده باشند.

http://elnazazizi-enews.samenblog.com/rss/

 

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.